Archive for februari, 2012

Hemmet

Hemmet

26 februari, 2012 11:00

                    Graphic Design by Lars Fhure

 

Dina mänskliga rättigheter

23 februari, 2012 09:51

Dina mänskliga rättigheter

 

Jag och mitt ego

17 februari, 2012 06:15

I en intervju i magasinet Ordfront (Nr 6  2011) Fick Marianne Lindberg De Geer följande fråga: Har jagfixeringen gått för långt i samhället? De Geer: – Den stund vi tvingades köpa våra bostäder blev vi individuellt skuldsatta. Banken äger oss. Vi kan inte längre gå samman i kollektiv för att förändra [...]

 

Svårt bland unga att få bostad

5 februari, 2012 11:20

I Boverkets rapport, Bostadsmarknaden 2011 – 2012, definerar kommunerna återigen ungdomarna som den grupp som har det särskilt svårt att få en bostad. Här kan du läsa rapporten