Blog

Norwegian Glass Now – Galleri Format – Oslo ”The Decision Maker – No Tears For Queers” by Benjamin Slotterøy

10 augusti, 2014 01:26

Galleri Format i Oslo setter fokus på norsk skulpturelt glass. Utstillingen vil vise et stort utvalg arbeider i ulike teknikker og med vidt forskjellige uttrykk. Både objekter, veggarbei­der, dokumentasjon og installasjoner presenteres med ut­gangspunkt i kunstnernes nåtidige produksjon.

Utvalget av kunstnere er gjort blant yngre, men etablerte norske glassblåsere. De bidrar alle med nye arbeider, som vi ser den store bredden i dette feltet. Selv om norske glass­blåsere må tilutlandet for å få en formell utdannelse, er det norske miljøet aktivt og nyskapende. Flere av kunstnerne er også aktive internasjonalt og bidrar sterkt til utviklingen av dette feltet.

Kunstnere: Tuva Gonsholt, Kari Håkonsen, Kjersti Johannessen, Vidar Koksvik, Kari Mølstad, Ingrid Nord, Benjamin Slotterøy, Tanja Sæter, Lene Tangen.

 

”The Decision Maker – No Tears For Queers” by Benjamin Slotterøy

 

The Decision Maker – No Tears for Queers

Benjamin Slotterøy

I arbeidet med verket ”The Decision Maker”  har jeg undersøkt homofobi ut fra et queer-feministisk perspektiv. Min hovedinspirasjon har vært den pågående debatten omkring hbt-personers rett til å eksistere i samfunnet. Dette omfatter retten til å oppleve lykke og retten til å slippe omgivelsenes innblanding i ens privatliv. Rettigheter som er oppnådd i løpet av kort tid, kan like hurtig tas tilbake. Russland er et avskrekkende eksempel på dette med sin nye lov mot ”propaganda for homoseksualitet”.

Installasjonen kritiserer det patriarkale samfunnet der homofobi finnes overalt rundt oss – den er bare mer eller mindre synlig. Noen ganger ser vi den tydelig, andre ganger ligger den og gnager uten at vi er spesielt bevisste på den. Verket representerer lykken, makten og redselen. Redselen og avskyen for en type seksualitet som bryter mot heteronormen. Lykken som bare er for dem som har vært heldig nok til å bli født inn i et liberalt og inkluderende samfunn. Og makten som fordomsfullt spyr ut sine hatefulle politiske beslutninger mot hbt-personers rett til å eksistere i samfunnet.

Seksuelle fordommer har tre grunnleggende kjennetegn. I første rekke er det en holdning, det vil si en subjektiv evaluering, og en subjektiv bedømmelse av mennesker. For det andre er fokus rettet mot en spesifikk seksuell gruppe, og for det tredje er seksuelle fordommer negative, fiendtlige og preget av avsky. Ulike heterosjåvinister og homofobers oppfatning av hbt-personer og deres kultur, deres livsstil og deres seksuelle atferd er ofte den samme, mens graden av behovet for å uttrykke sin overbevisning kan variere mye fra individ til individ. Mange uttrykker sine oppfatninger mer eller mindre høylytt, mens enda flere velger å forbli tause. Som en motreaksjon bruker jeg kunsten til å formidle en følelse av avmakt og som en visuell protest mot intoleransen i samfunnet og verden.

Politikken (The Decision Maker) har fortsatt stor innflytelse på menneskeverd og menneskesyn. I 76 av verdens 203 land er homoseksualitet straffbart. I land som Iran, Mauretania, Saudi Arabia, Sudan, Jemen og deler av Somalia og Nigeria er homoseksualitet forbundet med dødsstraff. Den generelle tendensen er at homoseksualitet legaliseres i stadig flere land, men det finnes altså stadig unntak. Enkelte land som for eksempel India, Russland og nå nylig Uganda har innført nye anti-gay lover, men også i flere europeiske land er det en tydelig høyrepopulistisk tendens som motarbeider ulike minoritetsgruppers eksistens i samfunnet.

       In the Norwegian newspaper Klassekampen.

More info about the project here: http://interludeartlab.com/?p=1181