Blog

Jag och mitt ego

17 februari, 2012 06:15

I en intervju i magasinet Ordfront (Nr 6  2011) Fick Marianne Lindberg De Geer följande fråga: Har jagfixeringen gått för långt i samhället?

De Geer: – Den stund vi tvingades köpa våra bostäder blev vi individuellt skuldsatta. Banken äger oss. Vi kan inte längre gå samman i kollektiv för att förändra sakernas tillstånd. Vi tvingas att bara tänka på oss själva. Att lura någon andra att köpa vår pimpade lägenhet till överpris för vinnings skull, för att inte förlora. Vår nästa blir vårt offer, någon vi skal lura av pengar för att inte själva förlora. Att alla tänker på sig själva beror på ett systemfel. Vi ser inga alternativ. Det handlar inte om jag-fixering. Det handlar om politik. Vi har sålt allt som vi tillsammans ägde och som tack får vi betala ännu mer för apoteksvaror, tågresor och el. Ingen står till svars när det inte fungerar eller blir dyrare; alla skyller på varandra. Inte konstigt då att man tänker på sig själv i första hand. Vi har tvingats bli rövare. Den som inte lyckas lura till sig förmåner är en dumstrut.

Här kan du läsa hela artikeln i Ordfront

 

Tags