Blog

The Power of the Pen by Lotte Slotterøy – Petter Dass-museet 2017

13 september, 2017 11:16

Arbeidene er for meg både medium og produkt. De er blitt til gjennom å være min måte å huske hendelser på, og dermed til å forme inntrykk til uttrykk. Det er ting jeg kan filtrere nokså direkte, andre er minner og opplevelser som jeg sender på en fantasireise i noen omganger, før de ender på papiret. Jeg foretrekker å arbeide i spenningsfeltet mellom det umiddelbart figurative og det abstrakte. De ferdige produktene kan oppfattes som tolkninger av menneskelige konstruksjoner som håp, fantasi og drømmer som jeg har latt få spille seg ut mot hverandre.

Kunst er en måte å ytre seg på. Jeg tror på kunstens formidlende rolle og at det er en egenskap ved kunsten som vi må hegne om. Dette er en erkjennelse av pennens positive kraft mot menneskelig frykt som vil tøyle den. Kritiske penner må ha rom til fri ytring for at vi skal slippe å ende opp å bo i regimer av sensur og menneskelig ufrihet. Utstillingen symboliserer valgene verden har mellom det totalitære og det humanitære.

Konkret iscenesetter jeg avbildninger av maskindeler, organiske former og hendelser som fester seg fra nyhetsbildet. Det er både virkelighetsnært og fri fantasi i alvor og lek med hverandre. Blekktegningene er ment å formidle dette forholdet. Min teknikk og tilnærming til utformingen kan kanskje beskrives som meditativ, hver lille håndbevegelse ivaretas. Den lille blekkstreken representerer en sårbarhet i forholdet mellom tanken og de eventuelle feil som kan oppstå i den kreative prosessen. Slik sett er det min loggbok der ordene er byttet ut med bilder.

Lotte Slotterøy

About the Petter Dass Museum / Les om Petter Dass museet her. http://www.petterdass-museet.no/

Petter Dass museet

Lotte Slotterøy answering 20 questions: / Lotte Slotterøy svarer på 20 spørsmål:

1. 20 Spørsmål – HB  

2. 20 Spørsmål – HB

From the opening at the Petter Dass Museum

Tags