Blog

Treacherous Treasure by Benjamin Slotterøy at Galleri Kraft in Bergen.

 

TREACHEROUS TREASURE

Vi er en del av den, dømt til å leve med den, og i den. Dens vesen er mektig, vakker, rik og ettertraktet – ressurssterk! I mangt et menneskes ønskedrøm. Vi vil leve i pakt med den, men er og blir det et forrædersk ekteskap? Mennesket har levd godt med dens funksjoner, og vi har, nærmest som en forlengelse av den, skapt oss nye ting av den. Noen har blitt rike på svart gull. Det har gitt oss saker og duppeditter som vi behøver eller ønsker for å leve våre behagelige liv. Et paradis! Naturen setter alltid premissene om mennesket vil tøyle den. Hvor mye kan vi temme, hvor langt tør vi gå, hvor går grensene, før det vi har skapt med den, faller, forvitrer eller forgår? Et helvete! Vil vi mennesker erkjenne hva som virkelig er naturen? Eller styrer vi, i vår iver etter å eie den, manipulere den, i virkeligheten mot et naturlig ekteskapshavari? Jeg har skapt objekter i glass som i ulik grad er koplet opp mot funksjon, der jeg benytter meg av viljen til å styre glassets natur, men forsøker å gi glasset selv rom til å fremheve sin egen materialitet, sitt eget «jeg» i samspill med meg.  Det er mennesket i og med naturen, det er mine krav mot fri vilje. Det er menneskelig oppbyggelig skapertrang i møte med naturlig forfall.

Benjamin Slotterøy

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk kjøpte dette verket – som nå er nå en del av samlingen til KODE/Kunstmuseene i Bergen