Blog

Workshop


 WORKSHOP med ungdomar i Motala – Mars 2012

Hemmet består av föremål och material som skapar innehåll  och identitet i  våra liv.  Vår vardag är vår verklighet – men visar vi den för omvärlden?

I denna workshop blir du presenterad för alldagliga material som inte syns i  reklam och inredningsmagasin, t.ex. gummiband, tape, smutsiga strumpor,  soppåsar, snabbmakaroner etc. Føremål som inte andas någon särskild klass  eller stil, men som vi andvänder mycket.

Processen: Jag vill att ni under arbetets gång funderar på och väljer ett  material eller föremål som ni tycker bär på någon slags berättelse eller  laddning.  Kan vi med vårt tänkande och skapande omvandla berättelsen till  en ny form, en symbol som berättar något annat eller nytt? Kan vi med hjälp av  olika material lyfta fram en osynlig del i vår vardag.

 

Om du vill kan du fundera utifrån dessa frågeställningar:

–      Vad är det vi vill visa upp och signalera till vår omgivning?

–       Vilken status kan ett objekt eller ett visst material ha?

–       Vad vill du inte visa upp i ditt hem?

–       Hur ser hemmet bortom den pefekta bilden ut?

–       Vardagen vi lätt glömmer och gömmer.

–       Vilken roll spelar inredningsmagasinerna för våra hem? (dröm – verklighet)

–       Hur påverkar reklamen vårt hem eller vår omgivning?

Läs mer om utställningen ”Hemmet” här: http://interludeartlab.com/?page_id=10