Blog

Workshop

28 mars, 2012 08:31

 Vill DU vara med att ge ditt bidrag till utställningen på Motala  konsthall?

Interlude Art Lab bjuder in skolelever – barn och unga i Motala att medverka I  utställningen “Hemmet” på Motala konsthall.

Interlude Art Lab är en mobil konsthall som syftar till att skapa dialog mellan  konstnärer, skribenter, kritiker och människor utanför den etablerade  konstscenen. Att tydliggöra och få inblick i processer som handlar om att  skapa rum åt konsten och vägar för människor att komma i kontakt med den är  viktiga målsättningar. Interlude Art Lab kommer under 2012 att besöka olika  platser i Skandinavien. Utställningen i Motala kommer att visa verk som på  olika sätt kretsar kring vår tids drömmar och föreställningar om hemmet. På vilka sätt utgör hemmet en plats för normer och ideologi? Fem konstnärer medverkar i utställningen. Fotografen Nygårds Karin Bengtsson visar arbeten som förmedlar rumsliga iscensättningar av melankoliska tillstånd. Konsthantverkaren Ylva Wilhelmina Franzén arbetar med hemmets konstruktion sett genom barns perspektiv. Konstnären Eva Arnqvist visar arbeten som har kopplingar till det nutida hemmet betraktad genom kommersialismen och Mats Theselius visar Eremitens koja – ett litet hus avsett för en person.

I samband med utställningen kommer lokala skolor att involveras. Barn och unga engageras för att dela sina tankar kring det framtida hemmet. Idéerna som kommer fram i detta pedagogiska projekt ska senare bli del av en dokumentation om skapandeprocessen, teorier om hemmet och perspektiven som de olika konstnärerna har valt att ha på temat. Här samlas tankar och idéer om hemmet, från såväl konstnärerna som besökare och de inbjudna barnen och ungdomarna. Målsättningen i dagsläget är att producera en webbdokumentär om konstteori, konstnärliga processer och oväntade möten, men också en plattform som i praktiken blir en fortsättning på den fysiska utställningen.

Vår önskan är att barn och unga i Motala medverkar i utställningen. Om du som lärare vill involvera dina elever ger detta en möjlighet att arbeta med föjande frågor:

Vill DU bidra till utställningen på Motala konsthall? Hur ser ditt framtidiga hem ut? Hur bor människor i framtiden? Du kan svara på dessa frågor genom att rita, skriva, fotografera eller på något annat sätt förmedla din bild av det framtida hemmet.

Bidragen kommer på olika sätt att bli del av utställningen, antingen i webbdokumentären som produceras under och efter utställningen, eller i en annan form i sammanhanget.

Skicka ditt bidrag med namn och telefonnummer till Motala konsthall innan 17 februari 2012.

 

 

Tags