Interlude Art Lab

Interlude Art Lab är en nordisk plattform för samtida konst och konsthantverk. Ambitionen är att starta konversationer som bidrar till ett språk över gränserna.

Interlude Art Lab är en mobil konsthall där fokus ligger på att stödja konstnärer vars verk representerar viktiga bidrag för att att forma, tolka och reflektera idéer och händelser i tiden. Verk från både internationella och lokalt verksamma konstnärer speglar tillsammans lokala och globala trender.

Genom att skapa alternativa möteslokaler med plats för idéer, diskussioner, workshops och oväntade möten kommer Interlude Art Lab uppmuntra till dialog mellan konstnärer, författare, kritiker och människor utanför den etablerade konstscenen.

Interlude Art Lab genomför såväl teoretiska som praktiska konstprojekt med kopplingar till området mellan konst och hantverk, och där målet är att skapa både friktion och samtal.

English / Norsk