Om Interlude Art Lab (norsk)

Interlude Art Lab er en nordisk plattform for samtidskunst og kunsthåndverk som har en ambisjon om å starte samtaler som gir rom for et språk på tvers av landegrensene.

Interlude Art Lab er et mobilt visningsrom der fokus ligger på å støtte kunstnere hvis arbeider utgjør viktige bidrag til å forme, tolke og reflektere ideer og hendelser i samtiden. Ved å skape alternative møteplasser med rom for tanker, diskusjoner, workshops og uventede møter vil Interlude Art Lab oppmuntre til dialog mellom kunstnere, skribenter, kritikere og personer utenfor den etablerte kunstscenen.

Et bredt utvalg av arbeider fra internasjonale kunstnere samt arbeider fra kunstnere i de lokalsamfunn som visningsrommet besøker vil speile både lokale og globale tendenser.

Interlude Art Lab vil virke teoretisk og praktisk med kunstprosjekter som har koplinger til området mellom kunst og håndverk og der målsetningen er å skape både friksjon og samtaler.

In English / På svenska