Eva Arnqvist

Eva Arnqvist
Eva Arnqvist
Eva Arnqvist
Eva Arnqvist
Eva Arnqvist

Housing Stockholm 050929-060217

Housing Stockholm 050929-060217 er en kategorisering av dissa annonsene. Annonsene er ordnet i et system der leilighetsannonsene er bestemt av likheter i innredning og fargesetning. Annonsene fremstår dermed med et monotont preg og kan assosieres med pengesedler. Verket er fra 2006 i en tid da et begrep som home-styling kom til, da privatpersoner leide profesjonelle firma til å style eller innrede sin leilighet før den ble lagt ut for salg. Annonsene er skannet og i verket gjengitt i skala 1:1.

Everybody’s happy, (especially the children)

Everybody’s happy er et verk av Eva Arnqvist som utforsker Lundbys verden (en svensk dukkeskapfabrikk i dag eid av Micki leksaker). Lundbys dukkekhus har i lang tid vært en av de mest populære lekene for jenter og er det fortsatt. Det er en miniatyr av et hus som ikke bare må sees som en leke men i følge bedriften selv er ment å fungere som et pedagogisk verktøy for undervisning av vurderinger og idealer som angår hjemmet. I en videoloop vises noen av de absurde stereotype produktene, bildene og tekstene som produseres og markedsføres av Lundby og Lundby Magazine (et gratis barne-interiørblad). Kunstneren setter et kritisk søkelys på produsenten av lekene, i det hun reflekterer over det heteronormative hjemmet og hvordan bildet av det tradisjonelle familielivet og de voksnes verden eksponeres i Lundbys katalog. I løpet av fem måneder har Eva Arnqvist samlet boligannonser fra en og samme eiendomsmegler i Stockholm.