Mats Theselius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eremitens koja

For Mats Theselius begynte Eremitens koja som en enkel idé: Å bygge en liten hytte med plass til en person, et sted utstyrt med det mest grunnleggende. Hytta skal du selv kunne sette opp midt i naturen, trekke deg tilbake til i kortere eller lengre perioder. Dypere handler dette om hvordan mennesket med få midler kan overleve i naturen.

Det essensielle blir evnen til å kunne håndtere de mest grunnleggende vilkårene når det gjelder vann, mat, jakt, fiske, ild og hygiene. Hvordan reagerer det menneskelige sinn på isolasjon og ensomhet når en skal forsøke å klare ensom ute i naturen? Første gang Eremitens koja ble vist var i 1991 på Stockholm Furniture Fair og i 2000 dukket skuret opp i ny utgave på det moderne museet i Köln. Som et symbol på ensomhet og meditasjon er hytta senere vist på en rekke messer og utstillinger rundt om i verden. En av grunnene til at jeg ønsket å vise Eremitens koja på utstillingen i Motala er at den er blitt et produkt som kan bestilles fra et byggefirma. Hytta er i ferd med å bli et statussymbol for mange pengesterke mennesker som plasserer den i hagen. De er dermed i stolt besittelse av et ”eksklusivt” verk av Theselius.