Ylva Wilhelmina Franzén

Ylva Wilhelmina Franzén
Ylva Wilhelmina Franzén
Ylva Wilhelmina Franzén
Ylva Wilhelmina Franzén
Ylva Wilhelmina Franzén

Hvordan påverkas og formes vi som individer av de ting vi tar inn i hjemmene våre? Gjennom å nøye studere, avbilde och forstørre deler av leker, film, magasiner, accessoarer og tredimensjonelle objekter undersøker och belyser Ylva Wilhelmina Franzén de idealer och kulturelle koder disse formidler.

Ylva Wilhelmina Franzén blir spesielt tiltrukket av lekers formspråk, som ved første øyekast kan virke uskyldige. Frantzén spør om de egentlig er ladede symboler som bærer på alle de problemer og tvetydigheter livet og tilværelsen fører med seg. Hva kan en overdimensjonert muskelarm fra en superheltsfigur fortelle oss? (originalen er en liten arm av plast som måler 5 cm og som også ble vist i utstillingen). Skal den sees som et symbol for selverobret frihet, livsbejaelse og handlingskraft, eller representerer den tvert om en viljeløs tilpasning til rådende maskulinitetsnormer? Kan et luksushalsbånd på den andre siden representere en feminin underdanighet eller bør det snarere tolkes som et uttrykk for makt och frihet?