Inlägg taggade med: "Hemmet"

Workshop

 WORKSHOP med ungdomar i Motala – Mars 2012 Hemmet består av föremål och material som skapar innehåll  och identitet i  våra liv.  Vår vardag är vår verklighet – men visar vi den för omvärlden? I denna workshop blir du presenterad för alldagliga material som inte syns i  reklam och inredningsmagasin, […]

 

Dina mänskliga rättigheter

Dina mänskliga rättigheter

 

Svårt bland unga att få bostad

I Boverkets rapport, Bostadsmarknaden 2011 – 2012, definerar kommunerna återigen ungdomarna som den grupp som har det särskilt svårt att få en bostad. Här kan du läsa rapporten

 

Vilken betydelse har hemmet för pojkars och flickors skapande av könsidentitet?

Anna Eriksson och Marie Gustafsson har skrivit en intressant uppsats om den fysiska miljöns betydelse för pojkars och flickors skapande av könsidentitet. Artikeln ger associationer till både Ylva Willhelmina Franzens och Eva Arnqvists  arbeten i utställningen Hemmet. Här kan du läsa uppsatsen