Jag och mitt ego

I en intervju i magasinet Ordfront (Nr 6  2011) Fick Marianne Lindberg De Geer följande fråga: Har jagfixeringen gått för långt i samhället? De Geer: – Den stund vi tvingades köpa våra bostäder blev vi individuellt skuldsatta. Banken äger oss. Vi kan inte längre gå samman i kollektiv för att förändra […]